Peintre / Schilder

Jeroen Hollander

  CV

Contactez l'artiste 

adr: Avenue Rogier 203  
1030 Bruxelles  


Gsm : +32(0)478/25.41.94  

E-mail:
info@jeroenhollander.eu  
ou 
jhpart@skynetmail.be
 

A propos de l'artiste

Depuis longtemps Jeroen Hollander dessine des cartes des villes imaginaire et des réseaux des transports. En cela, il était un autodidacte. Depuis 2001, son travail est souvent exposé, après qu'il a eu la chance de le montrer à le curateur bien connu Jan Hoet. Jan Hoet l'engagea immédiatement pour son exposition à Geel (dans l’est de la province d’Anvers).

En 2009 il a reçu une reconnaissance majeure pour son travail comme l'un des quatre lauréats du Prix de la Jeune Peinture Belge. Cela le met à ses talents et explorer davantage des visions. Il va délibérément à la recherche de nouvelles sources d'inspiration et explore le sens et les formes de réseaux urbains.

Description de l’œuvre : Mes dessins sont des cartes des villes inexistantes et des réseaux de communications imaginaires et en particulier les réseaux des transports en commun.

Les dessins sont créés avec des crayons et des marqueurs, sur papier A4 ou plus large.


Cartes et réseaux artistiques

Pour plus de 25 ans Jeroen Hollander nous emmène dans un voyage dans ses villes imaginaires. Les plans de villes, il conçoit, comme le slogan publicitaire du chemin de fer belge, « toujours un peu de voyager ». Dans le monde de Jeroen une ville n’est pas un ensemble de rues et des blocs, mais plutôt une structure complexe organique de dizaines, parfois des centaines, tram, bus, train et métro. Son travail montre une profonde fascination pour les transports publics et de l'emplacement le mieux se manifeste, à savoir la ville.

La suppression dans les dessins du système et méthode d'enregistrement suivie par la montée au-dessus du niveau de quelques lignes de couleur. Les lignes de train, tram, métro et bus sont la structure principale, mais il y a une hiérarchie ou à la forme de transport. Une ligne de chemin de fer est souvent une ligne noire qui se démarque, car il y a seul un nombre limité. Les lignes de métro sont aussi plus différentes que les lignes de tram et de bus. Il y a aussi presque toujours les rivières, les lacs et les pièces de la mer dans un dessin, car, aux yeux de l'artiste un obstacle majeur à organiser la circulation et les transports publics. Il fournit également des dessins des éléments que vous trouvez sur l'urbanisme «réel», comme les traversiers, les routes et les parcs.

Jeroen travaille toujours avec des moyens simples. Les dessins sont réalisés avec des marqueurs et crayon sur papier. Ils sont généralement au format A4 et au début de sa carrière c’était même principalement sur le verso du papier d'ordinateur utilisé.

Des couleurs fortes et lumineuses appartiennent également à la marque de Jeroen. Et il y a une caractéristique frappante de ce dessin graphique, rien n'est droit! Ces courbes et des formes rondes contribuent à l'esthétique des dessins.

Arbo Dench  

 

Jeroen Hollander – catalogus Prijs voor de jonge Belgische Schilderkunst

Al meer dan 20 jaar neemt Jeroen Hollander ons mee op reis naar zijn imaginaire steden. De stadsplannen die hij ontwerpt zijn, zoals in de reclameslogan van de Spoorwegmaatschappij, “altijd een beetje reizen”. In de wereld van Jeroen is een stad immers niet zozeer een verzameling straten en huizenblokken maar veeleer een complexe organische structuur van tientallen, soms honderden, tram, bus, trein en metrolijnen. Uit zijn werk spreekt een diepe fascinatie voor het openbaar vervoer en de plaats waar zich dat het best manifesteert, namelijk de stad.

Voor zijn plannen laat Jeroen zich inspireren door bestaande steden. Voor hem is niets zo plezierig als rondtrotten in binnen- en buitenland met trein, tram, metro en bus. Aangekomen in een stad, maakt hij daar uitgebreid studie van het plaatselijk openbaar vervoer en verzamelt hij de netplannen en dienstregelingen. Van die laatste heeft hij ondertussen natuurlijk een fenomenale verzameling.

Opvallend in de tekeningen is de gevolgde systematiek en noteringwijze die het verheffen boven het niveau van zomaar een paar gekleurde lijntjes. De trein-, tram-, metro- en buslijnen vormen de belangrijkste structuur maar daarin zit dan wel een hiërarchie naar de aard van het transportmiddel. Zo is een spoorlijn vaak een zwarte lijn die opvalt, omdat er maar een beperkt aantal zijn. Metrolijnen vallen ook harder op dan tram- en buslijnen. Verder zijn er bijna steeds de rivieren, meren en stukken zee in een tekening, omdat deze in de ogen van de kunstenaar een belangrijke barrière vormen voor het organiseren van het verkeer en het openbaar vervoer. Sommige tekeningen voorziet hij ook van elementen die je ook vindt op ‘echte’ stadsplannen, zoals veerponten, wegen en parken.

Jeroen werkt steeds met eenvoudige middelen. De tekeningen zijn gemaakt met stiften en potlood op papier. Ze zijn meestal op het A4-formaat getekend en aan het begin van zijn tekencarrière was dat zelfs vooral op achterkantjes van gebruikt computerpapier. Voor deze tentoonstelling experimenteert hij met grotere formaten.

Opvallende en vrolijke kleuren horen ook bij Jeroen’s handelsmerk. En er is nog een opvallend element in dit grafisch tekenwerk: niets is recht! Die kromme lijnen en ronde vormen dragen bij tot de esthetiek van de tekeningen.

Soms vraag je je als toeschouwer af waar de spontane uiting van een expressief kunstenaar start en waar de diepere zingeving begint. Achter elke tekening kan nog een hele symboliek of dubbele bodem zitten. Een expliciet voorbeeld daarvan was een nieuwjaarskaartje met lijnen en nummers die verwezen naar het voorbije en het komende jaar.

Maar daarnaast is er ook de continue bevraging naar de zin van een traject of van een lijntje. Dit is gerelateerd aan Jeroen’s zoektocht naar het ideale openbaar vervoer. Waar moet een lijn rijden? Waar moet ze stoppen? Hoe kun je comfortabel reizen? Deze problematiek houdt hem dagelijks bezig en die legt hij neer in zijn tekeningen.

Met het tonen van zijn tekeningen aan het grote publiek zoekt de kunstenaar daarom niet enkel erkenning voor zijn artistieke gaven. Hij wil hiermee ook zijn steentje bijdragen aan de discussie over beter openbaar vervoer voor iedereen.

Arbo Dench  

 

 

2009 - 2010
Dessins sur papier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les photos et textes présentés sur notre site Web sont soumis aux droits des artistes